رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری

۲۹ مهر ۱۳۹۶ کتاب و کتاب خوانی

 

رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری

 

مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و داراییرتبه ایران را در شاخص رقابت پذیری جهانی بین ۱۴۰ کشور،‌ رتبه ۸۲ عنوان و تصریح کرد: اقتصادهایی به طور معمول با رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین روبرو هستند که فعالان کسب و کار در این کشورها احساس راحتی کنند، کمتر از دو ساعت کسب و کار را راه اندازی کنند، صادرات و واردات کمتر از یک روز طول بکشد و اخذ مجوزها کمتر از یک ساعت باشد.

تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹

مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و داراییرتبه ایران را در شاخص رقابت پذیری جهانی بین ۱۴۰ کشور،‌ رتبه ۸۲ عنوان و تصریح کرد: اقتصادهایی به طور معمول با رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین روبرو هستند که فعالان کسب و کار در این کشورها احساس راحتی کنند، کمتر از دو ساعت کسب و کار را راه اندازی کنند، صادرات و واردات کمتر از یک روز طول بکشد و اخذ مجوزها کمتر از یک ساعت باشد.

به گزارش ایسنا، عمادالدین سخائی در همایش ملی کار آفرینی، توسعه صادرات و بین المللی سازی کسب و کار اظهار کرد: کشورهای توسعه نیافته محصول و کسب و کار دارند اما فاقد شخصیت حقوقی و سند فروش غصبی هستند.

وی تصریح کرد: اگر عرصه های قانونی فعالیت سخت گرفته شود اقتصاد از حالت رسمی به غیر رسمی تبدیل می شود و این مطلوب هیچ دولت و نظام در هیچ کشور دنیا نیست.

مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه زیر ساخت های سالم موجب ایجاد کسب و کار و کار آفرینی مفید و موثر می‌شود، گفت: بهترین شاخص فضای کسب و کار، کسب و کار بانک جهانی است که از سوی نهادهای بین‌المللی رصد می‌شود.

سخائی خاطرنشان کرد: ایران در سال ۱۳۹۲ در بین ۱۸۵ کشور دنیا ایران رتبه ۱۵۲ را کسب کرده و این فضای نامناسب در حوزه کسب و کار برای فعالان و کار آفرینان خوب نبوده است.

مدیرکل پایش و بهبود کسب و کار کشور با اشاره به اینکه در شاخص رقابت پذیری جهانی بین ۱۴۰ کشور ایران رتبه ۸۲ را داشت، تصریح کرد: اقتصادهایی به طور معمول با رشد اقتصادی پایدار و بالا و تورم پایین روبرو هستند که فعالان کسب و کار در این کشورها احساس راحتی کنند، کمتر از دو ساعت کسب و کار را راه اندازی کنند، صادرات و واردات کمتر از یک روز طول بکشد و اخذ مجوزها کمتر از یک ساعت باشد.

سخائی تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در سال ۱۳۹۴ را راهکاری برای شناسایی قوانین مخل در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: این هیات از یک عضو دولتی که ریاست را برعهده دارد و وزیر اقتصاد کشور بوده و هشت عضو غیر دولتی تشکیل شده و این ترکیب غیر دولتی به منظور مقررات زدایی کل کشور است.

وی گفت: این هیات به دنبال پیدا کردن قوانین مخل و راه هایی برای تسهیل کردن کارها بوده و هدف‌شان رساندن وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.

سخائی در پایان با تاکید بر اینکه باید مشکلات اقتصادی که امروزه عرف جامعه است شناسایی شود، خاطرنشان کرد: در شورای گفت‌وگو استانی خود شرکت کنید شوراها بسیار فعال بوده و شما به عنوان کار آفرینی و توسعه صادرات می توانید کمک کننده این نهاد ها برای هم صحبتی با دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه باشید.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم