کارتون / دختران بازمانده از تحصیل

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ کتاب و کتاب خوانی

در خبرها آمده بود که ۵۰ درصد از دختران در استان‌های مرزی به دلیل ازدواج زودهنگام از تحصیل بازمی‌مانند. نازنین جمشیدی این خبر را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

 

 

 

 

 

 

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم