جمع‌آوری یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات در سطح کشور

رئیس کمیته امداد کشور گفت: طی ٩ ماهه اول امسال، یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع آوری شده است.

جمع‌آوری یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات در سطح کشور

به گزارش صد و ده کتاب از شیراز ، سیدمرتضی بختیاری، امروز در حاشیه هجدهمین اجلاس سراسری زکات بیان کرد: براساس آمار احصا شده طی ٩ ماهه اول امسال بیش از یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان زکات، در کل کشور جمع آوری شده است.  

وی ادامه داد: زکات واجب ، مستحب، فطریه و کفاره، ساختار زکات جمع آوری شده را طی ٩ ماهه اول امسال تشکیل می دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این اجلاس هجدهمین اجلاس سراسری زکات را تشکیل می دهد که راهبرد اساسی آن، آگاه سازی و مردمی سازی فریضه زکات بوده; لازم به ذکر است که این راهبرد هدف برنامه ریزی کمیته امداد امام خمینی نیز بوده است. 

به اعتقاد بختیاری جریان سازی و فرهنگ سازی موضوع زکات، از جمله مطالباتی است که این گونه برنامه ها به دنبال دستیابی به آن هستند 

او یادآور شد: ١١ درصد از زکات جمع آوری شده در کل کشور، طی ٩ ماهه گذشته مربوط به زکات واجب و ٣۴ درصد نیز مربوط به زکات فطریه است. 

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید