ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به تخلف دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسئولیت پیگیری اجرای حساب واحد خزانه بر عهده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است، اگر به این نتیجه برسیم که وزیر یا دستگاهی در اجرای قانون تعلل می‌کند، ابزار ما طرح سوال و استیضاح است.

ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به تخلف دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه

Continue reading “ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به تخلف دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه”

تقاضای بانک ها بابت تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی؛ حجم تسهیلات خارج از توان شبکه بانکی است

مدیرعامل یکی از بانک های کشور با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است، گفت: منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

تقاضای بانک ها بابت تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی؛ حجم تسهیلات خارج از توان شبکه بانکی است

Continue reading “تقاضای بانک ها بابت تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی؛ حجم تسهیلات خارج از توان شبکه بانکی است”

هشدار پارلمان مصر بابت گرانی و قحطی کالاهای اساسی و به ستوه آمدن مصری ها

اعضای پارلمان مصر دولت این کشور را به شکست مفتضحانه در مقابله با تورم افسار گسیخته و گرانفروشی و قحطی کالاهای اساسی متهم می‌کنند.

هشدار پارلمان مصر بابت گرانی و قحطی کالاهای اساسی و به ستوه آمدن مصری ها

Continue reading “هشدار پارلمان مصر بابت گرانی و قحطی کالاهای اساسی و به ستوه آمدن مصری ها”