طبیعت زمستانی «بازفت»

بازفت مرکز بخشی به همین نام در شهرستان کوهرنگ است که از نقاط پربارش استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و هرساله ارتفاع برف در گردنه «چری» واقع در این بخش به چند متر می‌رسد.

طبیعت زمستانی «بازفت»

Continue reading “طبیعت زمستانی «بازفت»”