عراق: توافق ایران و عربستان مرحله جدیدی از فرصت‌ها را بوجود می‌آورد

سخنگوی وزارت امور خارجه عراق شامگاه جمعه گفت که توافق بین عربستان سعودی و ایران مرحله جدیدی از فرصت‌ها را بوجود می‌آورد.

عراق: توافق ایران و عربستان مرحله جدیدی از فرصت‌ها را بوجود می‌آورد

Continue reading “عراق: توافق ایران و عربستان مرحله جدیدی از فرصت‌ها را بوجود می‌آورد”