دست و پا زدن ضدانقلاب برای زیر سوال بردن حضور میلیونی مردم + عکس

رسانه‌های ضدانقلاب با انتشار تصاویر آرشیوی سعی کردند حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن را زیر سوال ببرند.

دست و پا زدن ضدانقلاب برای زیر سوال بردن حضور میلیونی مردم + عکس

Continue reading “دست و پا زدن ضدانقلاب برای زیر سوال بردن حضور میلیونی مردم + عکس”