فیلم| حضور سردار دلها در آیین غبارروبی حرم امام هادی(ع) در سامرا

فیلم| حضور سردار دلها در آیین غبارروبی حرم امام هادی(ع) در سامرا

فیلم| حضور سردار دلها در آیین غبارروبی حرم امام هادی(ع) در سامرا

Continue reading “فیلم| حضور سردار دلها در آیین غبارروبی حرم امام هادی(ع) در سامرا”

فیلم| تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در ورامین

فیلم| تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در ورامین

فیلم| تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در ورامین

Continue reading “فیلم| تشییع و تدفین پیکر شهید گمنام دفاع مقدس در ورامین”